Merle zbarvení

Toto zbarvení se projevuje typickou strakatostí, kde se místa smíšeného nebo ředěného pigmentu střídají s místy neředěné základní barvy. Gen, zodpovědný za tento typ zbarvení, patří mezi geny, které kontrolují modifikaci a ředění základní barvy srsti. Jeho účinek není na rozdíl od dalších „ředících“ genů rozložen rovnoměrně po celé srsti, ale skvrny se nacházejí jen na určitých místech, nicméně mohou být roztažené i po celé srsti. Merle gen ovlivňuje i zbarvení očí. Jedinci, kteří mají ve své genetické výbavě tento gen, mohou mít kromě hnědých a jantarových očí i oči modré, mohou mít modré segmenty v jinak barevném oku, nebo mohou mít každé oko jinak barevné.
Geny ovlivněné touto mutací se značí velkým písmenem "M", geny nepoškozené "m". V praxi to znamená, že pigment v srsti je či není "roztříštěn".

V uplynulých letech proběhl další výzkum a probádání merle genu. Nové poznatky nám velmi rozšířily obzory a vysvětlují mnohé. Doposud se věřilo, že merle gen jako dominantní se vždy na jedinci projeví, pokud je přítomen. Ovšem toto tvrzení již je překonáno. Merle gen je neúplně dominantní - zda se na daném jedinci projeví, záleží na jeho "délce". Různé délky, od nejkratší po nejdelší, byly rozděleny na šest "druhů" a každý tento "druh" má svůj typický projev na srsti jedince. Každý merle jedinec může nést buď jednu nebo obě merle alely. Kombinací těchto druhů alel "M" spolu s nemerle alelou "m" je 28. Každá kombinace alel je typická ve svém projevu na srsti zvířete. V následujícím textu se dozvíte, které kombinace se projeví jako merle vzor, jak zhruba bude tento vzor vypadat a které způsobují riziko rozšíření bílé barvy, resp. jsou schopny vybělit pigment.  Rozšíření bílé barvy s sebou nese totiž riziko hluchoty, slepoty a jiné poškození sluchu a zraku. 


 

Genetika

 

Je nám velkou ctí ve spolupráci přímo s autorkou výzkumu Mary Langevin vám přinést překlad jejího článku "Unraveling the Mysteries of Merle", který sepsala speciálně pro Australské ovčáky. Než se k němu ale dostaneme, chtěli bychom uvést pár vysvětlujících základních termínů, pro lepší porozumění následujícímu textu.

Genotyp - genetická výbava

Fenotyp - okem viditelný vzhled jedince; projev působení genů a ostatních faktorů, v tomto případě vzhled srsti  - ne vždy  pouhým okem fenotyp odpovídá genotypu.

Lokus - místo, kde se v genetické výbavě jedince nachází daný gen; v případě merle se jedná o lokus M.

V jednom lokusu jedinec vždy nese dvě alely - jednu zděděnou od otce, druhou od matky. Kombinace mohou být různé. Následující generaci pak jedinec může předat opět dva druhy alel - tu od matky nebo tu od otce.

Alela - je konkrétní forma/ podoba genu. Každý gen může mít jednu nebo více forem. V případě merle genu budeme nadále popisovat šest druhů alel. Každá je unikátní svou délkou a projevem. Dominantní alela se značí "M", recesivní "m".

Délka alely - uvádí se v jednotce "páry bází" (báze jsou základní součástí DNA a RNA; pojí se vždy po dvou, proto páry),; značka "bp"

Homozygot - v lokusu má jedinec dvě stejné, homozygotní, alely; může mít dvě "dominantní" M/M (dominantí homozygot) nebo recesivní "m/m" (recesivní homozygot). 

Heterozygot - jedinec nese jednu alelu dominantí a jednu recesivní; M/m

M lokus - merle zbarvení; A lokus - sable, pálení; K lokus - ovlivňuje pálení,jeho blokaci či přináší bikolorní vlohu v recesivní podobě, D lokus - dilute ředění; S lokus - bílé znaky; B lokus - černá nebo hnědá základní barva srsti

Značení délky alely - např. " m/Mc - m/222" (jedinec je heterozygot a nese alelu Mc (merle) a m (solid) a za lomítkem je délka Mc alely vyjádřena číslem v párech bází  - 222).


1) Jedinec s genotypem "mm" (non-merle, solid)
Takovýto jedinec nenese žádnou vlohu pro merle, jeho pigment v srsti je jednotný, někdy označován jako "solid". S merle genem nemá nic společného a tuto vlohu nemůže ani předat svým potomkům.

2) Jedinec s genotypem "Mm" (merle)
Takovýto jedinec nese jednu merle alelu a podle její délky sám toto zbarvení projeví. Svým potomkům tuto vlohu předává s 50% pravděpodobností.

3) Jedinec s geynotepem "MM" (merle homozygot)
Zvíře, které nese v lokusu "M" obě alely dominantní, je označován jako tzv. "merle homozygot". Vznikne spárováním dvou merle "Mm" zvířat u 25% jejich potomků. 

Snažíme se již neužívat výraz "double merle" pro merle homozygotní jedince, neboť se tento výraz ustálil jako označení zvířat , která mají na těle četné bílé znaky a na ně navazující vady zraku , sluchu, atd. Jsou to fenotypové projevy typické pro spojení  dvou alel merle s větší délkou (bude rozebráno v textu) a riziko spočívá především ve velkém rozložení těchto bílých znaků především na hlavě, v okolí uší a očí. V těchto oblastech mohou způsobit zejména jednostrannou nebo oboustrannou hluchotu. Kromě toho se u takových jedinců mohou objevit i poruchy zraku (zmenšená oční koule (mikroftalmus), schopnost vidění omezena či dochází k úplné slepotě, chybějící část duhovky nebo sítnice (kolobom), různobarevná duhovka (heterochromia iris) – nemá vliv na kvalitu vidění), anomálie reprodukčního nebo zažívacího systému, kostry a srdce. Toto krytí se výrazně nedoporočuje.

Nově byla popsána "délka alely M" , resp. podle délky v párech bází byla rozdělena do šesti skupin. Fenotyp zvířete s Merle alelou se odvíjí podle její délky:

m - ne-merle alela

Mc 

Mc+

Ma

Ma+

M

Mh

 

A TEĎ JIŽ K SAMOTNÉMU ČLÁNKU! -> KLIK <-

 

 

 

Dědičnost genotypu merle zbarvení při krytí (při neřešení délky M alely)

Rodiče

 

mm = non-merle
 

 

Mm = merle
 

 

MM = merle homozygot
 

 

mm = non-merle

 

100% mm

 

50% Mm;

50% mm
 

 

100% Mm

Mm = merle

 

50% Mm;

50% mm
 

50% Mm;

25% mm;

25% MM
 

 

50% Mm;

50% MM
 

MM = merle homozygot

 

100% Mm

 

50% Mm;

50% MM
 

 

100% MM

 

 


Sytost merle zbarvení

Sytost ředěné barvy není u merle nijak ve standardu uvedena. Může být tmavě břidlicově šedá až jemně stříbřitě modrá (v případě blue merle jedince). Australský ovčák, na rozdíl od jiných plemen jako je např. šeltie, nemá upřednostňovaný vzor merlování.  Může se vyskytovat v jemném vločkování (,,snowflake pattern“) až po výrazné černé plotny (,,domino merle“) či tzv. Minimal merle, kde ve velkém převažuje základní barva nad ředěním. 

Různé typy merle zbarvení: 

----------------foca-------------

 

Děkujeme majitelům fotografií za poskytnutí a povolení za použití na stránkách

Zdroj:

http://www.biofocus.de

www.genomia.cz

www.grippen.weebly.com

www.aussielads.com

www.ashgi.org

www.doggenetics.co.uk

 

Nikola Kratochvílová, Anna Havlová 2013, aktualizovala Barbora Hynková 2020