Chov australských ovčáků v číslech - 2017

Ke konci roku patří neodmyslitelně bilancování, opět tedy uvádíme čísla, jako shrnutí českého chovu Australských ovčáků za rok 2017. Opět jsme počítaly ze zdrojů na našem webu a zde je pro zajímavost výsledek.
V roce 2017 evidujeme rekordních 106 vrhů! Oproti loňsku počet vzrostl o 9 a prolomil tím poprvé v historii pověstnou stovku.

Bylo použito 54 českých krycích psů, v osmnácti případech šlo o zahraniční krytí a v šesti případech se jednalo o opakované spojení.
 
Štěňat se v tomto roce narodilo 698 a 27 vedeme  jako nestandardně vybarvených (s bílou v nepovolených oblastech),  což odpovídá zhruba loňskému počtu (v roce 2016 bylo takových štěňat 28 z 620). Informace o skusech, podkusech, varlatech a dalších anomáliích nemáme bohužel úplné, tudíž nebyly do výpočtu zahrnuty, stejně jako posléze uhynulá štěňata.
 

Z 106 vrhů bylo 18 krytí zahraničních, zbytek tuzemských. Tvoří 17 % z celkového počtu krytí. Oproti minulému roku počet lehce klesl. Nejvíce bylo zahraničních krytí v roce 2015 (celkem 22, kdy tvořilo zhruba 29 % z celkového počtu).
 
Opakovaných spojení bylo 6.  Zde trend také postupě klesá.
 
Vzrostl ovšem počet využití českých chovných jedinců, a to na 54 psů z českých chovných psů, což je naopak rekordní počet
 

Nových chovatelských stanic s jejich prvním vrhem (tedy počet vrhů A) se rovná 12, což je zhruba 11 % z celkového počtu.

Importů do ČR evidujeme za uplynulý rok 11, z toho dokonce 4 ze země původu (USA).
 
 
 
Nejaktivnější chovatelskou stanicí v roce 2017 byla ch.s. Cofi Capito, a to se sedmi vrhy za rok (z toho jeden externí). S pěti vrhy se za ní zařadila ch.s. Puella Fera, a se čtyřmi ch.s.Carcassonne Tolugo.

Nejvíce využívanými psy v českém chovu z hlediska narozených vrhů v roce 2017 se stali CURACAO Cofi capito "Kai" s pěti vrhy (stejně jako loni) a FIZZ Cofi Capito (taktéž s pěti). V závěsu za nimi se 4 vrhy pak JUST WHAT I NEEDED Carcassonne Tolugo "Mexiko" a BISHAKHA RAGING BULL Fallcat (Karel). Kai a Mexiko si toto prvenství drží již druhou sezónu za sebou.
 
 
Jelikož klub KCHMPP, který zastřešuje chov AUO, omezuje u plemeníka počet krytí za rok na 5, zde je dále přehled nejvíce vužívaných psů z hlediska úspěšných krytí v roce 2017:
Nikdo ze psů tedy svůj limit pro 5 vrhů nevyčerpal.
 
Změna údajů vyhrazena.
Děkujeme za přízeň, Váš tým správců.