Sportovní kynologie

 

Sportovní kynologie patří mezi jedny z nejnáročnějších kynologických disciplín a to hlavně pro svou všestrannost. Skládá se z pachových prací, poslušnosti a obrany. Právem jsou tak považovány nejvyšší stupně všestranných zkoušek za královské disciplíny v kynologickém sportu.

Původ sportovní kynologie sahá někam do dob Rakouska-Uherska, ale tehdy se nejednalo o sport, nýbrž o služební – praktické využití psů. Postupem času, kdy služební využití psů pomalu nenacházelo uplatnění, začala se psát nová éra kynologie – a služební nahradilo slovo sportovní.

Novodobá historie sportovní kynologie započala rokem 1989 a dodnes je nejrozšířenějším kynologickým sportem u nás.

Veškeré dění – zkoušky, závody, mistrovství apod. v ČR zaštiťují dva kynologické řády. Náš Národní zkušební řád – NZŘ a Mezinárodní zkušební řád – IPO.

Mezinárodní zkušební řád IPO má platnost, narozdíl od našeho NZŘ, po celém světě. Dle IPO se pořádají mistrovství světa, která zaštiťuje Mezinárodní kynologická federace – FCI.

Sportovní kynologii u nás zastřešují dva svazy: Český kynologický svaz a Moravskoslezský kynologický svaz.

Oba zkušební řády jsou si podobné, náš zkušební řád však vychází ze starých řádů, které byly tvořeny spíše do praxe a pro využití služebních psů. I když je náš řád modernizován ve sportovním směru a duchu Mezinárodního řádu IPO, je z něj praxe ještě trochu „cítit“ a není tak bazírováno na detailech a přesnosti a radostném projevu provedení jako u IPO.

U obou řádů se můžete věnovat všestrannému výcviku všech tří disciplín nebo se stát specialisty v určitém oboru a mít psa specializovaného pouze na stopy nebo pouze na obrany. Je na každém, který směr si vybere nebo který ze směrů bude více vyhovovat jeho psovi.

NZŘ - Národní zkušební řád
- obsahuje zkoušky všestranné, zkoušky speciální a zkoušky pro malá plemena
(zkoušky pro malá plemena se netýkají AUO, proto je záměrně vynechám)

Zkoušky všestranné

ZZO1 - Jsou to pouze části B - poslušnosti podle ZVV1
ZZO2 - Jsou to pouze části B - poslušnosti podle ZVV2
ZZO3 - Jsou to pouze části B - poslušnosti podle ZVV3

ZM - základní minimum – vlastní 15 min. stopa, poslušnost na vodítku a obrany.

ZVV 1 - zkouška všestranného výcviku stupeň 1 – stopa vlastní 30 min. stará, poslušnost a obrana.

ZVV 2 - zkouška všestranného výcviku stupeň 2 – cizí stopa hodinu stará, poslušnost bez vodítka a obrana.

ZVV 3 - zkouška všestranného výcviku stupeň 3 – elitní zkouška s cizí stopou, náročnou poslušností a obranou.

Zkoušky speciální

ZPO 1 - zkouška psa obranáře stupeň 1 – poslušnost podle ZVV 1 a obrana probíhá v přírodním terénu.

ZPO 2 - zkouška psa obranáře stupeň 2 – poslušnost podle ZVV3. Obrana v přírodním terénu a na dva figuranty.

ZPS 1 - zkouška psa stopaře stupeň 1 – 2 hodiny stará cizí stopa a poslušnost podle ZVV1.

ZPS 2 - zkouška psa stopaře stupeň 2 – 4hodinová cizí stopa a další cizí stopa hodinu stará křížená další cizí stopou. Obě stopy jsou v jeden den. Poslušnost je podle ZVV3.

Kompletní zkušební řád najdete zde: http://www.cz-pes.cz/zkusebni-rad-nzr.php

 

Mezinárodní zkušební řád IPO

Zkoušky všestranné

BH - zkouška doprovodného psa – obsahuje poslušnost a zkoušku chování psa v městském provozu. Tato zkouška je od r. 2012 povinná pro všechny další zkoušky typu IPO. Byla také do určité míry inspirací pro zkoušku ZZO.

IPO VO - mezinárodní předzkouška pracovních psů – Obsahuje poslušnost, stopu i obranu. Nepovinná.

IPO 1 - mezinárodní zkouška pracovního psa 1. stupně – vlastní stopa 20 minut, poslušnost a obrana.

IPO 2 - mezinárodní zkouška pracovního psa 2. stupně – cizí stopa 30 minut, poslušnost a obrana.

IPO 3 - mezinárodní zkouška pracovního psa 3. stupně – cizí stopa hodinu stará, poslušnost a obrana.

IPO-ZTP - mezinárodní zkouška pracovních psů za účelem chovnosti.

IPO-FH - mezinárodní zkouška psa stopaře – dvě cizí stopy 180 minut staré, 7 lomů, 7 předmětů a křížené další cizí stopou. Dvoudenní zkouška.

Zkoušky speciální

APr 1 - všestranná zkouška stupeň 1 – zkouška se skládá jen z poslušnosti a obrany podle IPO 1. Dříve SChH/VPG A Platnost od r. 2012.

APr 2 - všestranná zkouška stupeň 2 – zkouška se skládá jen z poslušnosti a obrany podle IPO 2. Platnost od r. 2012.

APr 3 - všestranná zkouška stupeň 3 – zkouška se skládá jen z poslušnosti a obrany podle IPO 3. Platnost od r. 2012.

FPr 1 - stopařská zkouška stupeň 1 – zkouška obsahuje pouze vlastní 20minutovou stopu.

FPr 2 - stopařská zkouška stupeň 2 – cizí stopa – 30 minut stará.

FPr 3 - stopařská zkouška stupeň 3 – obsahuje cizí stopu hodinu starou.

UPr 1 - zkouška z poslušnosti 1 – pouze poslušnost podle IPO 1. Platnost od r. 2012.

UPr 2 - zkouška z poslušnosti 2 – obsahuje pouze poslušnost podle IPO 2. Platnost od r. 2012.

UPr 3 - zkouška poslušnosti 3 – zkouška obsahuje pouze poslušnost podle IPO 3. Platnost od r. 2012.

SPr 1 - zkouška z obrany 1 – pouze obrana podle IPO 1. Platnost od r. 2012.

SPr 2 - zkouška z obrany 2 – zkouška pouze z obrany dle IPO 2. Platnost od r. 2012.

SPr 3 - zkouška z obrany 3 – zkouška obsahuje pouze obranu podle IPO 3. Platnost od r. 2012.

StP 1 - zkouška z vyhledávání 1 – Platnost od r. 2012.

StP 2 - zkouška z vyhledávání 2 – Platnost od r. 2012.

StP 3 - zkouška z vyhledávání – 3 Platnost od r. 2012.

FH 1 - zkouška psa stopaře stupeň 1 – obsahuje cizí 180min. starou stopu - 2x kříženou s jinou cizí stopou. Od r. 2012 zjednodušena.

FH 2 - zkouška psa stopaře stupeň 2 – zkouška obsahuje cizí 180 min. starou stopu - 2x kříženou s jinou cizí stopou. 7 lomů a 7 předmětů, začátek stopy si sám musí pes najít. Od r. 2012 menší úprava.

Kompletní znění zkušebního řádu IPO najdete zde: http://www.cz-pes.cz/zkusebni-rad-ipo-2012.php

Pro splnění zkoušky u obou zkušebních řádů je nutné dosáhnout 70 procent bodů v každém oddílu. Pokud zkoušky mají více stupňů, je třeba nejprve úspěšně složit nižší stupeň a teprve potom vyšší. Podle typů zkoušek mají zkoušky zpravidla dva či tři stupně.

Za zmínku určitě ještě stojí speciální kynologický svaz TART

Celý zkušební řád TARTU vychází z původního Národního řádu z dob Československa. Podobá se dnešním řádům Policie ČR a je zde kladen hlavní důraz na využití psů v praxi. Speciální svaz však není dodnes členem ČMKU a tím pádem ani FCI. Proto zkoušky TARTu nemohou být započítávány do chovu.

Kompletní znění řádu TARTu najdete tady: http://www.cz-pes.cz/zkusebni-rad-tart.php

KJ Brno – Kynologická jednota Brno

Toto jsou zkoušky, vycházející částečně ze zkoušek záchranářských. Je zde kladen důraz hlavně na vztah mezi psovodem a psem a přátelské vystupování psů. Jsou prověrkou ovladatelnosti psa v různých situacích. Určené pro širší veřejnost a vhodné pro všechna plemena psů.

ZOP - zkouška ovladatelnosti psa – poslušnost a speciální cviky, které prověřují ovladatelnost psa.

ZPU 1 - zkouška pracovní upotřebitelnosti psa stupeň 1 – obsahuje poslušnost a další volitelnou složku: stopu nebo hlídání předmětu.

ZPU 2 - zkouška pracovní upotřebitelnosti stupeň 2 – zkouška už má cizí 15min. stopu, poslušnost a obranu.

ZPU-S - zkouška pracovní upotřebitelnosti speciál – cizí stopa, poslušnost a dovednosti převzaté od záchranářů, vyhledávání člověka za ztížených podmínek. Není zde obrana.

Kompletní řád Jednoty Brno najdete zde: http://www.cz-pes.cz/zkusebni-rad-zop-zup.php

 

Dovětek:
Dnes může najít uplatnění ve sportovní kynologii snad každý pes a psovod. Může si vybrat z velké škály disciplín dle svých dovedností a zkušeností ve výcviku a dle schopností psa.

Kontroverzním tématem bývá obrana u plemen bez historicky „služební minulosti“. Dnes jsou tyto debaty však zbytečné a negativní názory pocházejí většinou z řad laiků. Obrany jsou dnes vedeny na základě kořistnického pudu, formou hry a zábavy, kde je pro psa figurant spíše parťákem ke hrám (mluvím zde o plemenech, která nejsou služebně využívána) než nepřítelem. Je to jeden ze způsobů, jak mohou pejskové vybít energii a také, kde mohou při správném vedení nesebevědomí psi získat větší sebedůvěru. Velice důležité je však mít figuranta, který je znalý moderních způsobů vedení sportovních obran.

 

 

Ivana Šarochová 2013