Dogtrekking

 

Co je to dogtrekking?

Dogtrekking je nejmladším kynologickým odvětvím u nás. Vznikl roku 2000 uspořádáním prvního závodu s názvem „Osamělý vlk“, který se konal ve Žďárských vrších. Za myšlenkou přivést dogtrekking do České republiky a zorganizovat tento historicky první závod stojí Jaroslav Monte Kvasnica.

Definici dogtrekkingu asi nejlépe vystihují oficiální pravidla: „Dogtrekking je extrémním kynologickým vytrvalostním sportem, při němž jsou překonávány mimořádné vzdálenosti v časovém limitu. Vede účastníky k samostatnému rozvíjení fyzických a mentálních (např. orientačních) schopností. Rozvíjí souhru a vzájemné pochopení člověka a psa.

Psovod je se psem při dogtrekkingu spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo vede psa pouze na vodítku (či střídáním obou variant). V žádném případě není možno jít se psem "na volno" (ani krátkodobě).

Dogtrekkingové akce jsou obvykle pořádány na 100 a více kilometrů. Za nejkratší dogtrekkingovou akci lze respektovat podnik na 80 km. Jsou buď etapové (různé místo startu a cíle), nebo respektují pouze časový limit. Při etapové akci je délka etapy minimálně 35km.

Účastníci jsou při dogtrekkingu odkázáni sami na sebe a před započetím podniku podepisují prohlášení, jímž ztvrzují, že se účastní výhradně na vlastní nebezpečí a že jsou si vědomí úplné vlastní zodpovědnosti za sebe a svého psa.“

 

Pravidla dogtrekkingu (dále jen DT)

Dogtrekkingové akce jsou organizovány podle Soutěžního řádu dogtrekkingu a probíhají vždy v souladu s Řádem na ochranu zvířat při svodu. Psi s kupírovanýma ušima se nemohou zúčastnit. Akce jsou vždy obsaženy v termínovém kalendáři, ty oficiální musejí být schváleny a jsou součástí MČR. Vedle oficiálních akcí pak existují akce jak jinak než neoficiální, které se mohou a nemusí řídit těmito pravidly.

Každý podnik se řídí propozicemi organizátora. Již v propozicích je uvedena výše startovného, povinnosti účastníků a jejich povinná výstroj a způsob její kontroly. Povinná výstroj se odvíjí od náročnosti a charakteru pořádané akce. V předepsané výbavě jsou vždy bivakovací potřeby (spací pytel a karimatka- event. alumatka či hamaka), strava pro psa a člověka, plastikové láhve na pitnou vodu, miska pro psa, funkční svítilna (nejlépe čelová), příslušná mapa dané oblasti a lékárnička obsahující 1x obvaz hotový,  1x obinadlo elastické, 5x náplast s polštářkem, 1x izotermickou fólii a dvě botičky pro každého psa, se kterým vyrazí účastník na trať. Organizátor si může určit sám, zda do povinné výbavy zahrne ještě další vybavení. Součástí propozic může být také výbava nepovinná, tedy doporučená pro danou akci, dnes je to v drtivé většině případů mobil.

Při výběru trasy se organizátoři vždy snaží vyhýbat vozovkám. Většina pořádaných akcí se odehrává v nádherné přírodě a nabízí nezapomenutelné výhledy a zážitky. Trať musí vždy respektovat zásady ochrany životního prostředí.

Itinerář a značení trasy obdrží každý účastník už při prezentaci. Předepsanou vzdálenost pak musí zvládnout v daném časovém limitu. Během cesty potká libovolný počet kontrolních bodů, které mohou být i tajné. Povinností je pohybovat se po jednotlivcích, maximálně po dvojicích, a to včetně bivaku. Povolený je tzv. „psí nosič“, tzn. že pejsek může nést část povinné výbavy. Tato zátěž ale nesmí nikdy přesáhnout 1/3 hmotnosti pejska. Pokud máte pejsků víc, tak nezoufejte, i na to pravidla myslí. Startovat můžete i s více psy, ale potom každý pes musí mít svou misku, strava i voda musí mít objem odpovídající počtu psů a vy musíte závod dokončit se stejným počtem psů, jako jste ho začali.

Všichni účastníci akcí jsou rozděleni do kategorií takto: DTM1 - muži do 40 let, DTM2 - muži nad 40 let, DTW1 - ženy do 35 let, DTW2 - ženy nad 35 let. Rozhodující pro zařazení do kategorie je rok vašeho narození - pokud muž (žena) nedosáhne v daném kalendářním roce 41 (36) let je zařazena(a) do DTM1 (DTW1). Do příslušné kategorie se nahlásíte už v přihlášce na konkrétní akci - není tedy možné startovat v jedné sezóně ve dvou různých kategoriích.

 

Je DT to pravé pro vás a pro vašeho ausíka?

Ano! Zaprvé DT je určen pro všechna plemena psů, i křížence. Jedinou podmínkou je, že váš pejsek musí závod dokončit po svých, ale toho se nebojte, psi mají tolik energie, že by v pravidlech měla být spíš podmínka, že závod má po svých dokončit člověčí polovina týmu. Docela si dokážu představit, že na konci ponese pes vás. :) Pravidla také určují, že pes absolvující oficiální akci musí být starší jednoho roku a musí mít platný očkovací průkaz. V propozicích mohou být veterinární podmínky dále upřesněny nebo rozšířeny. Vy pak musíte být starší 18 let, nebo mít písemný souhlas zákonného zástupce, pokud je vám mezi 15 – 18 lety.

Bojíte se, že akci nezvládnete? Pokud na trati zjistíte, že už dál prostě nemůžete nebo se přihodí nějaké zranění, pořadatel závodu většinou v těchto případech zajišťuje odvoz účastníků do cíle. Ten může být i zpoplatněn. A abych nezapomněla. Pravidla myslí i na doping, ale zvláštní je, že jen v případě vašeho psa, nikoliv pro vás. Přitom většinou ho potřebuje spíš člověk a myslím, že je i hojně využíván. :) Kromě toho je ještě během akce zakázáno přijímat jakoukoliv pomoc od třetí osoby, zejména pokud se jedná o váš doprovod. Výjimku tvoří pouze místní obyvatelé.

 

Závěrem

DT se stává stále více oblíbeným. Nelze se tomu divit. Je to sport určený pro každého. V současnosti většina organizátorů myslí opravdu na všechny. Kromě těch nejdelších vzdáleností nebo-li LONGů (nad 80km) se dnes vypisují i MIDy (většinou kolem 40km) a trasy turistické (většinou do 40km). Každá vzdálenost má svůj časový limit a neoficiální akce vypisují i trasy speciální, např. pro maminky s kočárky, pro rodiny nebo zvlášťní kategorii pro děti. Výjimkou nejsou ani dogtrekkingové akce spojené s kvízy, hádankami a společnou zábavou. Dogtrekking se tak stal fenoménem dnešní doby, který osloví opravdu každého.

 

Aneta Kottová 2013