Dysplazie kyčelního kloubu (dále DKK)

Jedná se o vývojové nikoliv vrozené onemocnění s polygenní dědičností. Na jeho vzniku se podílí kromě dědičnosti také vliv vnějších faktorů.

Hlavní roli vzniku DKK hraje dědičnost. Výzkumy dokazují, že při páření dvou negativních (zdravých) jedinců je v průměru 26% pravděpodobnost, že jejich potomek bude mít pozitivní nález. Při páření jednoho pozitivního  (nemocný) a jednoho negativního (zdravý) jedince je to až 48%, u dvou pozitivních rodičů to pak je 77% pravděpodobnost postiženého potomka. Při zvyšujícím se stupni DKK u rodičů roste statisticky četnost a stupeň postižení i u potomků.

Faktory přispívající ke vzniku DKK

  • Chybné utváření acetabula
  • Nedostatečné osvalení pánevní oblasti
  • Jedinci stejného plemene s vyšším stupněm DKK vykazují užší pánevní dutinu než jedinci zdraví
  • Sakralizace posledního 7. bederního obratle a jeho spojení s kostí křížovou
  • Spáditá záď a více zaúhlené končetiny
  • Vliv hormonů
  • Rychlost růstu
  • Nabytek energie v krmivu, nedostatek bílkovin, nadbytek vápníku
  • Nadměrný pohyb štěňat

 

Diagnoza a klinické projevy DKK

Jen okolo 25% psů trpících dysplazií vykazuje klinické příznaky. Projevy závisí jak na stupni dysplazie (lehký, střední, těžký), tak na zátěži, které je pes během života vystaven. Ta ovlivňuje i věk, kdy se potíže spojené s tímto onemocněním projeví.

Nejčastější příznaky jsou: obtížné vstávání, potíže „než se rozejde“- to znamená strnulá, neohebná chůze první kroky po klidu, vrávorání zadních nohou, obroušené drápy zadních končetin, potíže při chůzi do schodů, uklouznutí při běhání do zatáčky, současné odrážení se oběma pánevními končetinami, změna potíží při změně počasí – neprospívá hlavně zima a vlhko, může se objevit i zvýšená agresivita v důsledku bolesti, asymetrie při sezení - bolavá končetina není pod tělem, ale vytočená do strany.

Chronická fáze DKK

Postihuje většinou psy od 1-1,5 roku věku a je podmíněna sekundárně – artrózou. Rozlišujeme dva typy bolesti – bolest rozjezdovou a zátěžovou. Projevuje se neochotou k pohybu a kulháním, spíš než  naříkáním. Může při vzrušení – hra, aport, hon - přechodně vymizet. Artróza je nejdříve bezpříznaková – latentní, protože dochází k poškození chrupavky, která nemá receptory bolesti, toto poškození však dříve či později vede k synoviitidě a zánětu kloubního pouzdra, které už receptory bolesti obsahuje, dochází i k podráždění periostu  marginálními osteofyty a svalovým spazmům. Bolest vede k omezení rozsahu pohybu kloubu - ze 110 až na 45 stupňů, k atrofii svalů a hypertrofii svaloviny předních končetin. Projevy závisí na povaze psa, stupni postižení, věku, váze, osvalení, počasí apod.

PODLE FCI SE DKK HODNOTÍ TAKTO

Stupeň DKK Popis
A negativní, bez příznaků dysplazie
B hraniční dysplazie, přechodný stupeň 
C mírná dysplazie
D střední dysplazie
E těžká dysplazie

 

Srovnání organizací

BVA 0 1 – 6 7 – 12 13 – 18 19 – 24 25 – 30 31 – 42 43 – 54 55 – 66 67 – 106
HD A B C D E
FCI A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2
OFA Excellent Good Fair Borderline Mild Moderate Severe
OVC Normal Grade I Grade II Grade III Grade IV
SV Normal Fast Normal Leicht Mittel Schwer
Swi Frei I II III IV
KUSA 0 1 2 3 4
Ned 1 2 TC 3 3.5 4 5
DKK (Czech) 0 1 2 3 4

Poznámka: Srovnávací tabulka je pouze informativní díky rozdílům ve způsobu posuzování v jednotlivých organizacích.

Prevence DKK

Selekce chovných zvířat se provádí díky rtg diagnostice a standardizovanému vyhodnocování snímků. Tím může docházet k páření pouze zdravých zvířat. I  taková však mohou být nositeli defektních genů, které se neprojevily díky pozitivnímu vlivu prostředí . Bylo zjištěno, že 63% potomků od rodičů, kteří byli prostí dysplazie je rovněž prostých, 37 % však  nese defektní geny, to znamená, že dysplazie se u nich neprojevila jen díky vlivu vnějšího prostředí. Proto se pářením těchto jedinců může objevit dysplazie u jejich potomků a tato  selekce je tudíž pomalá a účinná jen do určitého rozsahu. Vyšším stupněm je selekce rodičů na základě fenotypu a rtg vyšetření jejich potomků. Tato selekce je z hlediska ozdravění chovu efektivnější. Kromě potomků lze testovat i ostatní příbuzné, prarodiče, sourozence apod. Čím bližší příbuzní, tím vyšší procento dědičných vloh. Nejvyšší vypovídací hodnotu mají potomci, před prvním připouštěním chovných zvířat i jejich sourozenci a rodiče.

Poznámka: Seznam oficiálních posuzovatelů DKK a DLK - odkaz na Veterinární komoru: http://vetkom.cz/ordinations/dkkDkl 
(Do vyhledávače zadejte požadované plemeno. RTG Vašeho AUO může zhotovit jakýkoliv veterinární lékař, ovšem oficiálně posoudit pouze veterinář z výše uvedeného seznamu.)

Zdroj: Vetcentrum

Nikola Kratochvílová, 2012