Obedience

 

Historie

Tento sport vznikl v Anglii. Jako agility se i tento sport ukázal na Cruftově výstavě. První soutěže se tedy konaly ve výstavních halách a v kruzích jako program pro diváky. V České republice je tento sport velmi mladý, první klub byl založen v roce 2007 Obedience CZ díky Kristýně Másilkové a Ivaně Kocifajové. Zkušební řád v ČR vychází dle zkušebního řádu ve Švýcarku, kde je tento sport na vyspělé úrovni a některé prvky byly vyňaty ze zkušebáku Rakouska.

 

Co je ta obedience?

Překlad z angličtiny do češtiny znamená poslušnost nebo ovladatelnost. Jedná se o spolupráci psa s psovodem, kde psík musí dané cviky konat radostně a přesně, proto se i o obedienc říká, že je to vysoká škola psí poslušnosti. Je celkem 40cviků pro poslušnost a jsou zařazeny po 10 do jednotlivých výkonnostních kategorií. V každé třídě je tedy 10 totožných cviků lišící se obtížností.

Většina trenéru v Obedience CZ cvičí dle pozitivní motivace, výhodou této metody je, že pes cvičí s radostí, chutí a dá se použít pro jakoukoliv povahu a stáří. Obedienci se může věnovat každé plemeno všech velikostí a každého věku.

 

Jaké výkonnostní kategorie jsou?

OB-Z pes se může účastnit od 10ti měsíců

Hodnocení

Výborná 224 - 280bodů 80%
Velmi dobrá 196 - méně než 224bodů 70%
Dobrá 140 - méně než 196 50%

 

  Cvik Koeficient
1. Odložení v sedě ve skupině, 0,5 minuta, psovod na dohled 3
2. Chůze u nohy 3
3. Odložení do lehu nebo do stoje za chůze 3
4. Přivolání 3
5. Odložení do sedu za chůze 3
6. Vyslání do čtverce 3
7. Držení aportovací činky 3
8. Ovladatelnost na dálku 3
9. Skok přes překážku 3
10. Vyslání okolo kuželu a zpět 3
11. Všeobecný dojem 2

 

OB-1 pes se může účastnit od 12ti měsíců

Hodnocení

Výborná 224-280 80%
Velmi dobrá 196- méně než 224 70%
Dobrá 140 - méně než 196 50%

 

  Cvik Koeficient
1. Odložení vsedě ve skupině, 1minuta,psovodi v dohledu 3
2. Chůze u nohy 3
3. Odložení do stoje za chůze 3
4. Přivolání 3
5. Odložení do sedu nebo do lehu za chůze 2
6. Vyslání do čtverce a položení 3
7. Aport 4
8. Ovladatelnost na dálku 3
9. Přivolání se skokem přes překážku 3
10. Vyslání okolo kuželu a zpět  
11. Celkový dojem 2

 

OB-2 pes se může účastnit od 14ti měsíců

Hodnocení

Výborná 256 - 320bodů 80%
Velmi dobrá 224 - méně než 256 70%
Dobrá 192 - méně než 224 50%

 

  Cvik Koeficient
1. Odložení vleže ve skupině, 2minuty, psovodi v úkrytu 2
2. Chůze u nohy 3
3. Odložení do stoje/sedu/lehu za chůze 3
4. Přivolání se zastavením 4
5. Vyslání do čtverce s položením a přivoláním 4
6. Směrový aport 3
7. Pachové rozlišování a aport 4
8. Ovladatelnost na dálku 4
9. Aport kovové činky se skokem přes překážku 3
10. Všeobecný dojem 2

 

OB-3 pes se může účastnit od 15ti měsíců

Hodnocení

Výborná 256 - 320bodů 80%
Velmi dobrá 224 - méně než 256 70%
Dobrá 192 - méně než 224 50%

 

  Cvik Koeficient
1. Odložení vsedě ve skupině, 2minuty, psovod v úkrytu 2
2. Odložení vleže ve skupině, 1minuta, a přivolání 2
3. Chůze u nohy 3
4. Odložení za chůze - stůj, sedni, lehni 3
5. Přivolání se zastavením a položením 4
6. Vyslání do čtverce,položení a přivolání 4
7. Směrový aport 3
8. Vyslání kolem kuželu, polohy,aport a skok přes překážku 4
9. Pachové rozlišování 3
10. Ovladatelnost na dálku 4

 

Co je koeficient?

Koeficient násobí daný počet bodů, který dostanete za provedený cvik. Příklad: Za přivolání psa dostanete počet bodů 10, koeficient u OB-Z je 3, tudíž 10*3 = 30bodů za přivolání psa.

 

Jsou zapotřebí pomůcky?

Samozřejmě, že k tomuto výcviku jsou zapotřebí pomůcky a to aport (dřevěný, kovový), dřívka k identifikaci (zprvu se učí na různý materiál), přeskoková překážka (poslouží i skočka od agi, překrytá plachtou), čtverec a kužely na vyhraničení čtverce (kužely, vázy, květináče, mísy, cokoliv co by se dalo použít). No a samozřejmě nemůžeme zapomenout na dobrou náladu, pamlsky a hračky.

 

Musím být členem OBEDIENCE CZ?

Samozřejme, že nemusíte, ale být členem má i své výhody! Nižší startovné na soutěžích obedience, poloviční poplatky za akce pořádané OC, zasílání informací o dění v klubu,

 

Odkaz na web

Obedience CZ

Dogs and Fan - činky, dřívka, čtverce

Reno - obedienc pomůcky

BuBu shop - kužely