Krátkoocasost (NBT)

Délka ocasu je závislá na počtu obratlů. Ocas může zcela chybět nebo může být různé délky ve srovnání s normální délkou ocasu. Genetická příčina této zvláštnosti byla identifikována britským výzkumným týmem u plemene Pembroke Welsh Corgi, kde je "krátký ocas" fenotyp předaný autosomálně dominantní dědičností. 

Z výše zmiňovaného výzkumu vyplývá, že pro krátký ocas stačí, aby měl pes jeden mutovaný gen T. Jestliže embrya mají dva mutované geny T, tak zemřely v ranné fázi vývoje v děloze.

V roce 2008 výzkumný tým objevil první anatomické vady spojené s pářením dvou NBT jedinců, mezi něž patří:

  • Atrézie anorektální (chybějící nebo zarostlý anální otvor, ústící do močového měchýře či pohlavních genitálií)
  • Deformace páteře
  • Rozštěp páteře

Výzkum dědičnosti NBT zdaleka není u konce a nejnovější studie ukazují, že výše zmiňované anatomické deformace pravděpodobně nemají přímou souvislost s genem způsobujícím krátkoocasost. Pokud se do budoucna prokáže, že NBT u australského ovčáka způsobuje ten samý gen jako u plemene Pembroke Welsh Corgi, budeme mít k dispozici mnohem větší množství informací a studií, které nám pravděpodobně pomohou osvětlit mnohé nejasnosti, které nyní panují.

 

Nikola Kratochvílová 2012